To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פסח | קול צופייך - ויקרא | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - ויקרא

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: ויקהל
ויקהל
גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
רבי עבדאאלה סומך זצוק"ל רבו של ה"בן איש חי" בא לשמוע מדי שבת שיעור מפי תלמידו רבי יוסף חיים • מדוע הקדים רבי עבדאאלה סומך לבוא לדרשה ? • ומה ענה לבן איש חי שחשש לכבוד רבו
להמשך
ויקהל
 
מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
התורה לא מפרטת את השיח שהיה בין משה רבינו לעם ישראל לאחר חטא העגל • לעומת זאת פירוט כלי המשכן היה בהרחבה ללא הזכרת החטא - מדוע ? • ומה היה סדר ההתרחשויות מקבלת התורה, חטא העגל ובניית המשכן
להמשך
ויקהל
 
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
האם שמירת השבת באה לידי ביטוי דווקא במלאכות שיש בהם טירחה? • והאם התקדמות הטכנולגיה מונעת מאיתנו לשמור שבת או דווקא להיפך • הברכה שיש בשמירת השבת
להמשך
ויקהל
 
זהירות ממחלוקת בשבת | פרשת ויקהל
מחלוקת ואש בוערת ושורפת זה דבר מקביל • התורה הקדושה מזהירה מלהבעיר אש ביום השבת • הדבר חמור שבעתיים כשהמחלוקת והמריבות היא בין איש לאשתו • וסיפור עם לקח ממרן הרב
להמשך
ויקהל
 
זכותו של בצלאל | פרשת ויקהל
מה המשותף בין מרים, חור, ויהודה • איך משתלבים העניינים של חינוך הילדים, הצלה גופנית, וקידוש ה' • למה זוכים הורים שמוסרים את נפשם למען קיום התורה
להמשך
ויקהל
 
מעלותיה של שבת קודש | פרשת ויקהל
מה היה הצורך הדחוף להקהיל שוב את כל עם ישראל ולצוותם על שמירת השבת ? • מדוע יש צורך נוסף שוב להזהיר אם כבר עם ישראל הוזהר על כך במעמד הר סיני • והאם מלאכת המשכן דוחה את השבת
להמשך
ויקהל
 
בזכות שמירת השבת הפרנסה מתברכת | פרשת ויקהל
בימים שבו כולם מדברים ומתלוננים על יוקר המחיה - הברכה בפרנסה מצויה בפרשתינו • דווקא מנוחה ביום אחד בשבוע מעבודה היא - היא מביאה ברכה • ואיך מתענגים על השבת
להמשך
ויקהל
 
האומנים שבמקדש ומלמדי התורה - סיפור פרשת ויקהל
האם מי משמוגדר כ"בעל מלאכה" הוא חייב להוכיח את היותו מקצועי, ביכולת שלו גם... ללמד אחרים את רזי המקצוע ? • איך יכול להיות שבעלי האומנות במשכן יכלו ללמד אחרים מה שהם לא יכלו לעשות
להמשך
ויקהל
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
תכנית לערב שבת פרשת ויקרא ..
להמשך
קול צופייך - פרשת כי ויקרא ..
להמשך
קול צופייך - פרשת כי ויקהל ..
להמשך
פסח תשעח