To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: ויקהל
ויקהל
גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
רבי עבדאאלה סומך זצוק"ל רבו של ה"בן איש חי" בא לשמוע מדי שבת שיעור מפי תלמידו רבי יוסף חיים • מדוע הקדים רבי עבדאאלה סומך לבוא לדרשה ? • ומה ענה לבן איש חי שחשש לכבוד רבו
להמשך
ויקהל
 
מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
התורה לא מפרטת את השיח שהיה בין משה רבינו לעם ישראל לאחר חטא העגל • לעומת זאת פירוט כלי המשכן היה בהרחבה ללא הזכרת החטא - מדוע ? • ומה היה סדר ההתרחשויות מקבלת התורה, חטא העגל ובניית המשכן
להמשך
ויקהל
 
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
האם שמירת השבת באה לידי ביטוי דווקא במלאכות שיש בהם טירחה? • והאם התקדמות הטכנולגיה מונעת מאיתנו לשמור שבת או דווקא להיפך • הברכה שיש בשמירת השבת
להמשך
ויקהל
 
זהירות ממחלוקת בשבת | פרשת ויקהל
מחלוקת ואש בוערת ושורפת זה דבר מקביל • התורה הקדושה מזהירה מלהבעיר אש ביום השבת • הדבר חמור שבעתיים כשהמחלוקת והמריבות היא בין איש לאשתו • וסיפור עם לקח ממרן הרב
להמשך
ויקהל
 
זכותו של בצלאל | פרשת ויקהל
מה המשותף בין מרים, חור, ויהודה • איך משתלבים העניינים של חינוך הילדים, הצלה גופנית, וקידוש ה' • למה זוכים הורים שמוסרים את נפשם למען קיום התורה
להמשך
ויקהל
 
מעלותיה של שבת קודש | פרשת ויקהל
מה היה הצורך הדחוף להקהיל שוב את כל עם ישראל ולצוותם על שמירת השבת ? • מדוע יש צורך נוסף שוב להזהיר אם כבר עם ישראל הוזהר על כך במעמד הר סיני • והאם מלאכת המשכן דוחה את השבת
להמשך
ויקהל
 
בזכות שמירת השבת הפרנסה מתברכת | פרשת ויקהל
בימים שבו כולם מדברים ומתלוננים על יוקר המחיה - הברכה בפרנסה מצויה בפרשתינו • דווקא מנוחה ביום אחד בשבוע מעבודה היא - היא מביאה ברכה • ואיך מתענגים על השבת
להמשך
ויקהל
 
האומנים שבמקדש ומלמדי התורה - סיפור פרשת ויקהל
האם מי משמוגדר כ"בעל מלאכה" הוא חייב להוכיח את היותו מקצועי, ביכולת שלו גם... ללמד אחרים את רזי המקצוע ? • איך יכול להיות שבעלי האומנות במשכן יכלו ללמד אחרים מה שהם לא יכלו לעשות
להמשך
ויקהל
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ח ..
להמשך