To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
לפרנסה טובה
 
שמות
 
כללי
 
לשמירת הריון
 
חינוך הבנים
 
לידה קלה
 
זיווג
 
לימוד תורה
 
להצלחה
 
לרפואה
 
שיעורים בנושא: תפילות וסגולות
 לפרנסה טובה לפרנסה טובה
תפילת השל''ה על הפרנסה לערב ראש חודש ניסן
תפילה זו, חיבר רבינו השל"ה וכתב שראוי לאומרה בערב ראש חודש ניסן שהוא זמן של טללי ברכה וזמן הראוי לפרנסה טובה
להמשך
לפרנסה טובה
 
סגולה לפרנסה - פרשת המן
סגולה נהדרת לפרנסה לקרוא בכל יום את פרשת המן, ובמיוחד ביום שלישי בשבוע של פרשת בשלח אדם שיצליח להתבונן בדברים ולהתמלא באמונה שפרנסתו ניתנת לו ישירות מהקדוש ברוך הוא, בוודאי יזכה לפרנסה טובה. ..
להמשך
לפרנסה טובה
 
 שמות שמות
שמות מומלצים לבנים
כידוע שמו של האדם זהו מזלו ולכן כשנותנים שם לתינוק או תינוקת שנולדים צריך שהיה שם טוב בכדי שיצליח בחייו ולא לגרום ח"ו להפך, מרן הרב נשאל הרבה על שמות לתינוקות וענה אלפי תשובות לעם ישראל, בקובץ זה ..
להמשך
שמות
 
 כללי כללי
תפילת האור החיים הקדוש
תפילה זו תיקן רבי חיים בן עטר, האור החיים, לאמרה בתפילת מוסף של יום הכיפורים, וודאי מן הראוי והנכון לומר תפילה קצרצרה זו בכל עת
להמשך
כללי
 
סגולה לשמירה - חנוכת הבית
צריך אדם לעשות לפני כניסתו לבית חדש וכן אחרי שיפוץ של הבית וכן בשכירות לעשות חינוך הבית בעשרה וענין זה חשוב מאוד לשמירה וכל מני מזיקים, וכן להצלחה בכל מה שיעשו בבית , וכן לשלום בית ושתשרה בניהם אהבה ..
להמשך
כללי
 
 לשמירת הריון לשמירת הריון
סגולה שישמר ההריון - קריאת הפרקים הראשונים של התהילים
לקרוא כל יום שני פרקים ראשונים של התהילים מילה מילה
להמשך
לשמירת הריון
 
לסובלת מהפלות בר מינן
כשהיא בהריון, בעזרת ה' יתברך, תסיר מעליה כל תכשיט מזהב.
להמשך
לשמירת הריון
 
 חינוך הבנים חינוך הבנים
תפילת השל''ה לערב ראש חודש סיון
תפילה נפלאה שתיקן רבינו השל"ה הקדוש עבור הורים. תפילה לזכות לילדים טובים, ושיהיו הילדים יראים ושלמים, בתורה, יראה ומידות טובות תפילת חובה לכל אב ואם בישראל! את התפילה טוב לומר בכל עת, אולם בפרט בערב ..
להמשך
חינוך הבנים
 
לילד שמגמגם
אדם או ילד שלא מדבר או ח"ו מגמגם ינח אביו כל בוקר יד ימין על פיו ויגיד את הפסוק "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך"
להמשך
חינוך הבנים
 
 לידה קלה לידה קלה
ללידה קלה בשעת הלידה - הורדת תכשיטי זהב - וקריאת ספר יונה הנביא
מבין שלל הסגולות ללידה קלה מרן הרב זצוק"ל היה ממליץ בעיקר על השלושה הדברים הבאים
להמשך
לידה קלה
  0
 זיווג זיווג
לפני פגישת היכרות - 10 פרקי תהילים
בחור או בחורה שיש להם פחד לצאת לפגישות, למנוע פחד זה כתב הרב שלפני הפגישה לפתוח תהילים ומהיכן שנפתח לקרא עשרה פרקי תהילים.
להמשך
זיווג
 
סגולה לזיווג - תפילה בציון ר' יהודה ברבי אילעאי
תפילה על קברות צדיקים כתב הרב זצ"ל שנוהגים ללכת לקבר ר' יהודה בר עילאי להתפלל שם לזיווג וששם יש עניין מיוחד לתפילה זו.
להמשך
זיווג
 
 לימוד תורה לימוד תורה
להקנות חשק בלימוד תורה
חשוב הוא לקנות לחתן בר מצווה תפילין מהודרות, וכפי שכתוב בפסוק "למען תהיה תורת ה' בפיך" שאם יש לו תפילין מהודרות בבדאי יזכה שהיה תורת ה' בפיו.
להמשך
לימוד תורה
 
 להצלחה להצלחה
הצלחה לפני שופט
לפני שידבר עם השופט יגיד כמה פעמים " ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך" וה' יכונו בעצה טובה
להמשך
להצלחה
 
 לרפואה לרפואה
סגולה לחולה - נדבת שמן למאור
בשם הרב חיד"א מובאת סגולה נפלאה לחולה בעת חוליו
להמשך
לרפואה
 
סגולה לחולה - להוסיף נרות בעת הדלקת נרות שבת קודש
לשון מרן הרב זצוק"ל : להוסיף בע"ש עוד שני נרות, א) רבי מאיר בעל הנס ב) רבי שמעון בר יוחאי. זכותם תגן
להמשך
לרפואה
 
אשת חיל לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך