To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: תפילה
תפילה
תפלה בשעת צרה - ה'תש''ס
תפילה בעת צרה • עניין החצוצרות כסף • הבדל בין חצוצרות למנורה • תפילה עם תשובה • תפילה על צרת יחיד
להמשך
תפילה
תמוז   תש"ס
תפילת מנחה - תשנ''ח - חלק ב' - ודיני ''יעלה ויבוא'' ו''רצה והחליצינו''
מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית' • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • דיני תפילת תפילת מנחה בפרטות
להמשך
תפילה
חשוון   תשנ"ח
ותן טל ומטר לברכה - תשנ"ט
מאימתי מתחילים לבקש על גשמים בארץ ישראל ובחו"ל • ליל ז' במר חשון • שכח או טעה בבקשת ובזכירת גשמים • יציאת ידי חובה בחזרת השליח ציבור • פירוט בדיני שאילת גשמים בחוץ לארץ
להמשך
תפילה
תשרי   תשנ"ט
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת הלבנה
מציאות חידוש הלבנה כל חודש • ההודאה על חידוש הלבנה • מקום הברכה • אמירת "ברך עלינו" • שכח או טעה באמירת ברך עלינו • מסופק אם אמר ברך עלינו
להמשך
תפילה
חשוון   תשנ"ח
תפילת מנחה - תשנ"ח - חלק א'
כנגד מה תיקנו את התפילות מדי יום • זמן תפילת מנחה • סגולות בתפילת מנחה • תפילת מנחה בבין השמשות • מלאכה וסעודה קודם תפילת המנחה • המוסר השכל הגדול שלמדים מאליעזר עבד אברהם
להמשך
תפילה
חשוון   תשנ"ח
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
בשיעור שלפניכם הרב מקיף את כל ההיבטים הנוגעים לתפילה בימות החול בכלל ולתפילות הימים הנוראים בפרט
להמשך
תפילה
אלול   תשנ"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך