To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
שיעורי קול צופייך

 
חיפוש במדור זה
       
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשע''ד - מהלכות הפרשת חלה
ביטחון הגאולה • בבאכם אל הארץ • אשר אני מביא אתכם שמה • והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה' • תרימו תרומה לה' • ראשית עריסותיכם חלה • כתרומת גורן כן תרימו אותה • מראשית עריסותיכם • תתנו לה' תרומה לדורותיכם • סיפור על הרב אליהו ובעל מאפיה בבאר שבע • תשובה כהלכה – שו"ת סמס
י''ב סיון תשע''ד

 • פרשת "שלח" מתחילה בתיאור חטא המרגלים, ועונשו: ארבעים שנות נדודים במדבר. בני-ישראל כואבים ומתאבלים, מה שעלול להביאם לייאוש. על כן אלוקים מצווה להם שתי מצוות המתקיימות אחרי הכניסה לארץ. לומר להם, למרות הכול – בסוף תגיעו לא"י. לכן בסוף הפרשה מופיעה פרשת חלה שמתחילה במילים "בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה".


  כאמור, בפרשתנו נאמרה פרשת חלה, וממנה למדו חכמים הלכות חלה. ממה שנאמר "בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ" למדו חז"ל שמיד כשנכנסו לארץ נתחייבו בחלה (כתובות כה ע"א). מצוות חלה שונה בזה ממצוות אחרות שנתחייבו בהן רק אחרי "ירושה וישיבה". אגב, חיוב חלה בחו"ל הוא רק מדרבנן.


  ממה שנאמר בפסוק: "בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ" ולא נאמר: "בבואך", משמע שחיוב חלה תלוי בביאת ישראל כולם ולא בביאת יחידים. כשאין רוב ישראל בארץ-ישראל – אין חובת חלה מהתורה. כשרוב עם ישראל בארץ-ישראל – המצב הרוחני הוא אחר לגמרי, ובעקבותיו משתנה המצב ההלכתי.


  בעלון זה פירטנו את ההלכות לגבי הדינים הבאים: הפרשת חלה מסופגניות, סמבוסק וכו', כמות הנדרשת להפרשת חלה בברכה, כמות ממנה מפרישים חלה ללא ברכה, נשים המתכנסות לצורך הפרשת חלה – לעניין ברכה על בצק מחולק. בצק מתוק ומלוח, קמח והארץ מחו"ל – לעניין הצטרפות זה עם זה על-מנת להפריש חלה. כיצד מפרישים חלה? נוסח הברכה ועוד.


  בזמן שהיו כוהנים טהורים, היו הכוהנים אוכלים את חתיכת החלה המופרשת בטהרה. בימינו, שאנו לא שומרים טהרה, שורפים את החלה ומתפללים לימים שבהם נזכה להביאה לכוהנים שיאכלו אותה בטהרה.


  יש נשים שרוצות להרבות זכויות למען עניין חשוב, כגון למען חברה שמצפה לזיווג או לפרי בטן וכדומה. הן מתאספות יחד, לשות בצק ומפרישות חלה בברכה. וטוב ללמוד בצוותא בהתכנסות זו את ההלכות של הפרשת חלה, כדי להרבות את הזכות ולקיים את ההלכה כתיקנה.


  כדי להבין עד כמה ערך יש במצווה זו, די לזכור את הדבר הנורא שנאמר במשנה במסכת שבת (ב ו) "עַל שָׁלשׁ עֲבֵרוֹת נָשִׁים מֵתוֹת בִּשְׁעַת לֵדָתָן, עַל שֶׁאֵינָן זְהִירוֹת בַּנִּדָּה וּבַחַלָּה וּבְהַדְלָקַת הַנֵּר". ומתוך כך אנו לומדים כמה ערך יש בקיום מצווה זו, שמרבה חיים בעולם. והמדרש (רבה בראשית פרשה יז פסקה ח) אומר כי שלוש המצוות הללו הן תיקון חטא אדם הראשון. להביא חיים, להביא ברכה ולהביא אור לעולם.

  [התקציר נכתב ע"י שלו שבתאי יצ"ו]

קול צופייך - פרשת שלח לך התשע''ח - לקראת הילולא ..
  
קול צופייך - פרשת שלח לך התשע''ז - סיפורים על הרב ..
  
קול צופייך - פרשת שלח לך תשע''ו - אחינו המסו את ..
  
קול צופייך - פרשת שלח לך תשע''ה - והשיב לב אבות ..
  
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשע''ג - והכלל והעיקר ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 724 - לפרשת שלח לך - י''א סיון תשע''ד - 09.06.14
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א
רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842