To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
שות SMS

 
חיפוש במדור זה
       
תפילין לבחור ישיבה

האם בחור ישיבה חייב בתפילין כל היום?

לא חייב, ואם יכול שלא להסיח דעתו מהתפילין – יכול. ובלבד שלא תהיה יוהרה. 

(עיין שו"ע סי' לז סעי' ב. ובאו"ה שם ד"ה מצותן וכו'. וכה"ח שם ס"ק ח. ועיין מאמר מרדכי הלכות לימות החול ח, סג)

*המקורות נכתבו ע"י תלמידי הרב

תפילין ר''ת לנשוי
  
כתוב תגובה
אופן הכשרת כרוב רגיל
  
מרק שנשאר מגולה בלילה
  
חטיף אנרגיה
  
ברכה אחרונה על מעדן חלבי
  
לבבות דקל
  
עלוני שבת
  
בדיקת חמוציות מיובשות
  
לחם שנאפה בתנור שאפו בו חלבי
  
המתנת שש שעות אחרי שתיית מרק עוף
  
הדרכה בשבת לפי הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
  
בלנדר שהכינו בו חלב, האם הוא חלבי?
  
תהילים מתחת לכרית
  
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א
רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842