To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - אחרי מות קדושים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - אחרי מות
שות SMS

 
חיפוש במדור זה
       
תפילין לבחור ישיבה

האם בחור ישיבה חייב בתפילין כל היום?

לא חייב, ואם יכול שלא להסיח דעתו מהתפילין – יכול. ובלבד שלא תהיה יוהרה. 

(עיין שו"ע סי' לז סעי' ב. ובאו"ה שם ד"ה מצותן וכו'. וכה"ח שם ס"ק ח. ועיין מאמר מרדכי הלכות לימות החול ח, סג)

*המקורות נכתבו ע"י תלמידי הרב

תפילין ר''ת לנשוי
  
כתוב תגובה
אופן הכשרת כרוב רגיל
  
מרק שנשאר מגולה בלילה
  
חטיף אנרגיה
  
עלוני שבת
  
לבבות דקל
  
ברכה אחרונה על מעדן חלבי
  
המתנת שש שעות אחרי שתיית מרק עוף
  
לחם שנאפה בתנור שאפו בו חלבי
  
בדיקת חמוציות מיובשות
  
הלל ביום העצמאות
  
תהילים מתחת לכרית
  
הדרכה בשבת לפי הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
  
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א
רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842