To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
עדכונים ואירועים

 
חיפוש במדור זה
       
להודות על שיש ולבקש על החסר, ובעוצמה"
הרב שמואל אליהו רואה בי"ז בתמוז יום ההתנערות מהשעבוד למצרים ולתרבויות זרות. ולא, עדיין לא הגיעה העת לבטל את הצום.
שמעון כהן , ערוץ 7, י''ז בתמוז ה'תשע''ד

 

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, מתייחס ביומן ערוץ 7 להשלכותיו ומסריו של יום י"ז בתמוז לימינו אלה. לדבריו אין לראות בצום 'רחוק ומנותק' אלא 'רחוק ובלתי מנותק' לימינו אלה.

 

הרב אליהו מזכיר כי "יום י"ז בתמוז הוא שלב בתהליך החורבן של עם ישראל, עוד שלב בדרך לחורבן בית המקדש שהיה בתשעה באב וגם יום ההיסחפות אחר חטא העגל ואחר תרבות מצרים. אם נסתכל רק על מה שהיה אז זה באמת ייראה לנו כרחוק, אבל חכמינו אמרו שזה בדיוק שלב הבניין. אנחנו נמצאים כים בשלב הבניין והחזרת עם ישראל למקומו וחכמים אמרו שימים אלה יהפכו לימי ששון ושמחה. יום י"ז בתמוז הוא היום שבו עם ישראל הרים ידיים מהר מדי, סרו מהר מן הדרך, חיכו למשה כמה שעות וכשהוא לא בא בחרו לחזור לתרבות מצרים. איפה התרבות שלך? כמה אשראי אתה נותן לעצמך? כמה אשראי אתה נותן למשה? כזה אשראי קצר? כזה פתיל קצר? אנחנו צריכים פתיל ארוך. תהליך הגאולה הוא תהליך ארוך".

 

בדבריו מזכיר הרב אליהו כי עד לא מכבר נציגותו של עם ישראל בארצו הייתה אחוז אחד לכל היותר וכיום היא חמישים אחוז ובעתיד עוד תלך ותתגבר ותעלה במקביל לאמירה ש"דבר אין לנו עם העגל. אין לנו שום דבר עם תרבות מצרים ותרבות אלילית אחרת או תרבות מערבית. לא הסדרות ולא הסרטים שלהם, לא המוסר שלהם ולא הערכים שלהם. יש לנו את התרבות שלנו וזה הרבה הרבה יותר טוב. למה ללכת לבורות נשברים אם יש לנו באר מים חיים?".

 

באשר ליחס לתרבות המערבית מדגיש הרב אליהו כי היצירה היהודית צריכה להקפיד על המסרים שיהיו יהודיים גם אם הכלי אינו כזה ולא ליפול למהמורת הסרטים והיצירות שמוגדרים כיהודיים אך המסר שבהם הוא גויי ועקום לחלוטין.

 

בהמשך הדברים נשאל הרב אליהו באשר לדעה ההופכת רווחת יותר ויותר ולפיה הגענו כבר לעת בה אין עוד צורך לצום ולהתאבל לנוכח הבנייה ההולכת וגוברת בארץ ישראל ובמדינת ישראל בונה למעשה את המקדש השלישי. הדברים מתחדדים לכאורה לנוכח אמירתם של חז"ל על העתיד שבו יהפכו ימי הצומות לימי ששון ושמחה. האם לא הגיעו כבר הימים ההם?

 

הרב אליהו משיב ואומר כי אכן "צריך לשמוח בתקופה הזו על הניסים שנעשו לנו, כמעט אלף טילים נורו ללא נזק משמעותי. צריך לזכור שפצמ"ר אחד שנפל באל עריש הביא למותם של שמונה... אבל השמחה על הניסים שקורים לנו אינה פותרת אותנו מהשאלה האם אכן צה"ל מוסרי? אולי הוא 'אובר' מוסרי? אובר מוסרי בגלל פחד מאומות העולם ועל כך צריך להתגבר. כפי שנאמר שישראל יצאו ממצרים אבל לא יצאו מאימת מצרים. על מה שמודים צריך להודות בכל העוצמה אבל על מה שחסר צריך לבקש בכל העוצמה והשילוב הוא המקום האמיתי".

 

לכתבה בערוץ 7,  לחץ כאן. 

הרב שמואל אליהו | שיחה לבנות שירות לאומי במלון ..
  
תפילת שחרית והלל בשמחת חג וכלי נגינה במערת המכפלה ..
  
סמינר ח"י אלול התשע"ה מדרשת הגולן - הרב שמואל ..
  
שיעור לתשעה באב הרב שמואל אליהו בשבי שומרון
  
שש שנים להסתלקותו של הרב מרדכי אליהו זצוק''ל ..
  
תורה - שורש עם ישראל - שיעור מפי הרב שמואל אליהו ..
  
ההדלקה עם הרב שמואל אליהו בציונו של רבי יהודה בר ..
  
יום עיון בנושא שירות משמעותי לנשים - הרב שמואל ..
  
כיצד קמים מהשואה? - הרב שמואל אליהו שליט''א
  
יום עיון בנושא הכנה רוחנית לקראת הפסח ביכור חד''פ ..
  
שו''ת בנושא הלכות פסח במכון מאיר- כ''ה אדר ב' ..
  
בית דין לגזרות טובות התשע''ו
  
כתוב תגובה
www.inn.co.il
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ט - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ח - כל דיני עשרה ..
  
תענית בעשרת ימי תשובה
  
קול צופייך - פרשת פנחס - תש''ס - חמש תעניות
  
עשרה בטבת - ה'תשנ''ח
  
תענית בימי השובבים
  
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א
רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842