To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
תפילת הדרך
 
ברכות שונות
 
דינים שונים
 
ברכת המזון
 
דיני סעודה
 
סוגי מאכלים
 
פורסמו לאחרונה בנושא: ברכות
 תפילת הדרך תפילת הדרך

לא. אלא אם כן הייתה באיזה מקום הרבה זמן. אבל אם בבוקר אמרת תחזירנו לשלום לא צריך פעם נוספת.

אם אמרתי תפילת הדרך בבוקר צריך להגיד עוד פעם בלילה כי זה ..

תפילת הדרך
  0
 ברכות שונות ברכות שונות

חוששים שטועים ברעש אחר או באור אחר.

למה מנהגנו לברך על ברקים ורעמים בלי שם ומלכות?

ברכות שונות
 

האם מותר לאורח אשכנזי לברך שבע ברכות כשהחתן ספרדי והסעודה איננה בבית ..

ברכות שונות
 
 דינים שונים דינים שונים

ללמוד הלכות ברכות

קורה לי הרבה מאוד שאני שוכח לברך ברכה אחרונה (על המחיה, בורא נפשות וברכת המזון), ממה זה נובע ואיך ניתן לתקן זאת? ..

דינים שונים
  0

שלמה – נפשות. שבורה – על המחיה. ומנהג חסידות לאוכלה בסעודה עם פת.

מהי הברכה האחרונה על שלווה?

דינים שונים
  0
 ברכת המזון ברכת המזון

לא אתו, אלא בקצב שלך ובכוונת הלב.

האם צריך לברך את כל ברכת המזון עם המזמן?  

ברכת המזון
  0

כן, כדאי מאוד. 

לגבי ברכת האורח בברכת המזון.

ברכת המזון

 
 דיני סעודה דיני סעודה

אם הוא להעביר את האוכל – לא מברכים. ואם הוא לטעם – מברכים.

מה הדין של מיץ בסעודה?

דיני סעודה
 

אם זה להעביר – לא מברכים. אם זה אחרי האוכל – מברכים.

שלום, אבקש לברר לגבי ברכה על מים בסעודה. ב"קול אליהו" (עמ' ..

דיני סעודה
 
 סוגי מאכלים סוגי מאכלים

שהכול נהיה בדברו.

מה מברכים על מסטיק?

סוגי מאכלים
  0

אם היא קשה. מזונות. ואם היא רכה – שהכול.

מה מברכים על דייסת קווקר מבושלת, גם ברכה אחרונה? 

סוגי מאכלים
  0
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א
רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842