To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: שבת 
שבת

כף החיים. אפשר קיצור שולחן ערוך עם הערות של הרב אליהו.

מי שפוסק כדעת מרן הרב אליהו זצ"ל מאיזה ספרים כדי לו ללמוד ..

שבת
  0

לבדוק את כושר הספיגה שלו. 

האם מותר להשתמש בספוג רשת מפלסטיק לדעתה רב אליהו? ואם לא, אז באיזה ספוג ניתן לשטוף כלים?

שבת
  0

מותר, אם אינם ספוגים במים. 

האם מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת?

שבת
  0

אסור. זה סיוע לחילול שבת והנאה מחילול שבת.

האם מותר למלא טופס טוטו?

שבת
  0

הלכתית מותר. אבל מאוד ראוי להדר בזה. 

האם מותר ללכת להופעה במקום שפתוח גם בשבת?

שבת
  0

האם מותר להתחיל או להמשיך לקחת אנטיביוטיקה בשבת?

שבת
  0

פתיחת הברז מביאה מים קרים לתוך הקולטים. וזה ממש בידיים חימום מים בתולדות חמה. אמנם המים שהוחמו ע"י דוד שמש ..

שמעתי בשם הרב שיש בעיה בפתיחת המים החמים בשבת אם הוחמו על-ידי דוד שמש, והרי זה פסיק רישה בדרבנן. ..

שבת
  0

רק במי פה.

האם מותר להשתמש בשבת במשחת שיניים רגילה?

שבת
  0

מותר.

האם לפי דעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל מותר לשים דבק דו-צדדי בשבת על הכיפה כדי שתתפס?

שבת
  0

לברך גם על פיתה בנוסף ולאכול את החלות המתוקות. 

האמנם דעת השולחן ערוך כי מתיקות כלשהיא בחלות לשבת אינו יוצא ידי חובת אכילת פת בשבת?

שבת
  0

מותר עם בגדי שבת.

האם מותר לרוץ בשבת אם זה גורם לי עונג רב?

שבת
  0

אפשר בדיעבד, עד 11 דקות אחר השקיעה, אם מספיק לאכול כזית לפני כן.

אדם שלא נטל ידיים תוך 10 דק' לשקיעה לסעודה ג' יכול ליטול בבין השמשות? האם הקנס הזה יכול לבטל את ..

שבת
  0

האם מותר לומר את המזמורים של קבלת שבת לפני מנחה, בלי לקבל על עצמי שבת?

שבת
  0

עיין בשו"ע או"ח רמב ובמשנה ברורה שם.

איך להתייחס לגמרא שאומרת שהקב"ה מחזיר הוצאות שבת? האם כפשוטו ממש? האם לקנות צורכי שבת בלי ..

שבת
  0

לברך גם על פיתה בנוסף ולאכול את החלות המתוקות. 

שאלה: האמנם דעת השו״ע כי מתיקות כלשהיא בחלות לשבת אינו יוצא ידי חובת אכילת פת ..

שבת
  0

מה שיש בו הנאה ומעניין.

האם מותר ללמוד בשבת למבחן בהיסטוריה של עם ישראל?

 

שבת
  0

סיר שבתוכו מאכל מבושל - האם מותר לשים על הפלטה בשבת ללא חציצה?

שבת
  0

אסור.

האור כבה בשבת לאחר שמישהו נשען בטעות על הקיר. האם מותר להרים את המתג לאחר ששעון השבת כיבה את האור?

שבת
  0

זו מצווה ולא חילול שבת.

ערבים גונבים לנו פרות בשבת. האם מותר לרדוף אחריהם אם בשל כך ייגרם חילול שבת? 

שבת
  0

אוהל שהוקם לפני שבת מותר. אם הוקם בשבת אסור.

(שו"ע סימן של)

להמשך

האם מותר לישון באוהל בשבת?

 

שבת
 

מותר לאדם להעמיד את בהמתו על גבי העשבים המחוברים, למרות שהיא תולשת ואוכלת (שו"ע שכד, יג) זו מנוחת השבת שלה. כך גם ..

יש היום טרנד חדש: דגים שמנקים את הרגל מעור קשה ומאקזמות. דרך הפעולה: מניחים את הרגליים בתוך אקווריום שבו דגים, ..

שבת
  0

בכלי שני שניהם מותרים.

1) האם מותר להכין סימילאק בשבת?

2) ומה הדין לגבי הכנת ..

שבת
  0

כן, אבל לא לשכוח ללמוד בשבת גם קודש.

האם מותר לקרוא ספר עלילתי בשבת?

 

שבת
  0

אם זה עונג שבת.

האם מותר ללמוד בשבת למבחן באזרחות?

 

שבת
  0

יחכה עוד יום, או יצא יום קודם.

יהודי מקהילתנו נמצא בכלא בצרפת, ומשתחרר בשבת. האם זה מותר מבחינה הלכתית? הרי זה כרוך בנסיעה ובחתימת ..

שבת
  0

לא

[שו"ת מאמר מרדכי ח"ד סימן קט]

להמשך

האם מותר לחתוך נייר בשבת?

 

שבת
  0

אם אינם ספוגים במים רבים.

[עיין שו"ת מאמר מרדכי ..

האם מותר להשתמש במגבונים בשבת?

 

שבת
  0

עדיף להתפלל לפני ההדלקה, ויכולה להתפלל אחרי ההדלקה אם אומרת שאיננה מקבלת עליה שבת בהדלקה זו. בכל מקרה לא מדליקה ..

נערה שמדליקה נרות לפני שבת, האם מותר לה להתפלל תפילת מנחה לאחר מכן, או שעדיף לפני ההדלקה?

שבת
  0

אסור עד אחרי הקידוש.

האם מותר לאכול אחרי השקיעה בערב שבת?

 

שבת
  0

התארחנו אצל משפחה, ומכיוון שהגענו מאוחר בערב שבת, אשתי ביקשה בטלפון שידליקו עבורה נרות. כך אכן עשו, אלא שאשתי ..

שבת
  0

מותר רק מה שנהנים ממנו.

האם מותר ללמוד לפסיכומטרי בשבת? ואת המילים בעברית, שנהנים מכך?

 

שבת
  0

איננה צריכה, ואם מדליקה - תדליק בלי ברכה. אמנם מי שגרה לבדה בלי ההורים, צריכה להדליק בברכה.

[עיין שו"ת ..

האם בת שאיננה נשואה צריכה להדליק נרות שבת? אם כן האם תברך?

שבת
 

אם זה חיוני ליולדת

[עיין שו"ע סימן של; עיין ..

האם יולדת או בעלה יכולים להתקשר לאמא של היולדת בשבת וחג על מנת שתגיע ללידה עם רכב שלה פרטי? כאשר יש מרחק של שעה ..

שבת
  0

כן

[ועיין שו"ת מאמר מרדכי ח"ד סימן כג, עמוד ..

האם מותר לעשות קידוש בערב שבת לפני ששקעה השמש?

 

שבת
  0

לא

[שו"ת מאמר מרדכי חלק ד סימן עג אות ה]

*המקורות נכתבו ..

מה דעת הרב מרדכי אליהו על שימוש בדוד שמש בשבת?

 

שבת
 

אם זה מהנה, ולא כל השבת.

האם מותר ללמוד היסטוריה ואזרחות בשבת למבחן ביום חול?

 

שבת
  0

תשובה: לא 

[עיין שו"ת מאמר מרדכי ..

האם מותר לשים לחם ישירות על פלטה ירושלים לשיטת הרב זצ"ל?

שבת
  0

תשובה: לש

 

[עיין ..

האם מותר בשבת לערבב כרוב עם מיונז או שיש איסור משום לש?

 

שבת
  0

מותר

האם הדין שלא לשתות ישירות מפחית שתיה בשבת זה מדובר גם בפחית של היום שהלשונית לא מוסרת לגמרי אלא מעוקמת קצת?

שבת
  0

אם היא מיועדת למשחקים – היא לא מוקצה. אם היא מיועדת להטיל בצים או למכירה או לשחיטה – היא מוקצה.

נפלה תרנגולת לבאר מים בשבת
האם מותר להוציאה בשבת? ואם לא מדוע? מה האיסור?

שבת

  0

אם ודאי יוצאות שערות, אסור.

האם מותר לשים גומיה לשיער בשבת למרות שיוצאות שערות?

 

שבת
  0

בכל מקום שאין גדר אלא עירוב של חוט.

האם הנוהגים לא לטלטל כשיש ערוב זה רק בעיר או גם בישוב?

 

שבת
  0

קודם מדליקים ואחר כך  מברכים. כמו ה"בן איש חי"

 

להמשך

שלום לכבוד הרב, האם לפי הרב מרדכי אליהו זצ"ל מדליקים את הנרות של שבת ורק אחרי זה מברכים כמו שפוסק ..

שבת
  0

צריך להיות יבש לגמרי. לא שמים על הפלטה ישירות אלא על סיר שעל הפלטה. 

1) תבשיל בשר עם תפוחי אדמה שיש בו רוטב (היחס של המוצק מרובה על הלח), המבושל כל צורכו, האם מותר להוציאו מהמקרר ..

שבת
  0

לכתחילה לא כדאי. בדיעבד מותר. ובלבד שאלה מעליות עם פיקוח הלכתי טוב.

1)מהי דעת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל בעניין מעלית שבת?

שבת
  0

שלום לרב מאיזה סיבה הצריך הרב אליהו את הפלטה המיוחדת לשבת? האם מצד שיש בזה הטמנה בפלטה הרגילה (הטמנה ..

שבת
  0

אפשר להשתמש במגבונים לחים אבל לא בתחתית של החבילה.

 

[עיין שו"ת מאמר מרדכי ..

האם מותר בשבת להרטיב מעט את הנייר טואלט ע"י רוק על-מנת לשפר את הניקוי?

שבת
 

מותר

רבנו האם מותר לקשור עניבה בשבת?

 

שבת
  0

בס"ד שלום הרב! האם מותר ללמוד תאוריה לנהיגה בשבת?

 

שבת
  0

שלום הרב, האם מותר לכבס ביום שישי כשאין זה פוגע בהכנות לשבת?

שבת
  0

לשרוק לקרוא למישהו מותר. לשירים - אסור.

האם מותר לשרוק בשבת עם האצבעות? תודה רבה.

 

שבת
  0

אסור

שלום הרב. רציתי לשאול האם מותר לשרות בשבת בורגול על-מנת שיתרכך ויהיה ראוי לאכילה בשבת, ואם אסור מדוע?

שבת
  0

מותר

שבוע טוב לכבוד הרב!

פיתות שנמרחו ברסק מתובל, ושמו עליהם טונה, פטריות ..

שבת
  0

שמעתי שאסור לכלוא בכלוב בשבת. אם שיחררתי ארנבות בשבת, האם מותר להחזירן לכלוב?

שבת
  0

מותר לקרוא בלי הפרסומות. 

האם מותר לקרוא עלוני שבת אף על פי שיש בהם גם פרסומות או שזה מוקצה?

שבת
  0

אסור

האם מותר להתנדנד בשבת על נדנדה שתלויה על עץ בצורה של צידי צדדין למרות שהעץ זז מחמת ההתנדנדות?

שבת
  0

 בהבלעה. דהיינו שיעבוד גם ביום חול. וישלמו לו גם על זה וגם על זה ביחד.

האם מותר למלצר תמורת תשלום בשבת וכיצד?

 

שבת
  0

מותר רק מה שהוא עונג שבת. לכן אסור לוח הכפל וחוקים מתמטיים. 

האם מותר בשבת בשביל הפסיכומטרי:

1)לקרוא ..

שבת
 

שלום הרב, האם אדם שלוקח כדורים במרשם או אנטיביוטיקה מותר לקחת בשבת? 

שבת
  0

להדליק חודש נוסף ולא לפחד. 

לא הספקתי להדליק נרות  השבת. והבעיה היא  שזו  כבר  פעם  שניה, לפני  חודש זה ..

שבת
 

על הגוף מותר, על בגד אסור.

[בן איש חי, פרשת תצוה, שנה שניה, אות י; שו"ת מאמר מרדכי, חלק ד, סימן צב אות א].

האם מותר לשים בושם בשבת?

 

שבת
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א
רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842