To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: ציצית  
ציצית

על פי הסוד.

(כף החיים סי' ח ס"ק מג. מאמר מרדכי הלכות לימות החול ז, ..

מה המקור למנהג הספרדים ללבוש ציציות בפנים? ולמה נוהגים כך?

ציצית
 

אין בעיה לשים לבן בלבד.

(מאמר מרדכי הלכות לימות החול ז, קט ע"פ שער הכוונות דרושי תפילין דרוש ד. עיין ..

האם יש בעיה לשים ציצית עם פתילים לבנים בלבד למי ששם תכלת וסובר שזה התכלת האמיתית..?

ציצית

 

מותר להטיל תכלת.

(עיין שו"ת הרה"ר ח"ב סי' פו)

להמשך

האם אפשר להחמיר ובכל זאת להטיל תכלת בציצית בצנעה אף לדעת מרן אליהו זצ"ל.

ציצית
 

לא עקרונית. הוא חשב שכעת זה לא הזמן של המצווה הזו.

(מאמר מרדכי הלכות לימות החול ז, קט ..

שאלה: האם למו"ר אביך זצ"ל היתה התנגדות עקרונית להטלת תכלת ואם כן למה?

ציצית

 

אנחנו לא נוהגים לשים תכלת. אבל אין בזה איסור.

(מאמר מרדכי הלכות לימות החול ז, קט ע"פ שער הכוונות דרושי ..

שאלה: מה דעת הרב על התכלת?

 

ציצית
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א
רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842