To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות שבת - מעמר - מבשל
מלאכה שאינו מתכוון • פינוי וכיבוד במרצפות בשבת • הכנת תה בשבת • מלאכת מעמר • ישיבה על דשא


•    אדם שבשבת עושה מלאכה שאינו מתכוון אליה- פטור. כשמטאטים בשבת את הרצפה יכול אדם בטעות לשבות את הקיסמים של המטאטא או למלא את הגומא שבקרקע.


•    ישנם כמה וכמה מלאכות שאדם עושה אותם כלאחר יד ולא שם לב שהוא יכול לבוא על ידי כך לחילול שבת. ובמיוחד בדברים שרגיל לעשותם ביום חול בלי לחשוב כלל כמו כיבוד הרצפה ושטיפתה וכדו- לכן צריך לדעת מה מותר ומה אסור שלא יכשל בעוון חילול שבת.


•    בשבת יש איסור לאסוף דברים שהם גידולי קרקע אם התפזרו על הרצפה. בשיעור ישנה הרחבה של דינים אלה בכמה אופנים שונים

 

הדלקת נרות שבת
  
אכילה בליל שבת ובמוצ''ש קודם השקיעה
  
דיני אוהל בשבת
  
דיני מלאכת טוחן ולש בשבת
  
דיני מבשל בשבת - ה'תשנ''ט
  
דיני מלאכת - ''נולד'' - ו''ממרח'' בשבת
  
דיני מלאכת ''תופר'' - ''מחתך'' - וסוחט בשבת
  
דיני קושר בשבת
  
הלכות עשיית אוהל בשבת ומצוות ביקור חולים
  
דיני שבת כללי - דינים השייכים לחורף
  
הלכות בישול בשבת - ה'תשנ"ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 151 - פרשת קרח - כ' סיון תש''ס - 26.06.00
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
ישיבה במקום אביו ואמו
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
אמירת שם אביו בעלייה לתורה
  
קול צופייך - פרשת ניצבים וילך - שבת שובה - תשנ''ט ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך