To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: פורים
פורים
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
המן האגגי נפל ונכשל באופן על טבעי למתבונן לעומק של מגילת אסתר • במקום שהמן יעשה "חשבון נפש" איך הוא מתרסק כל כך מהר, הוא העדיף לתלות זאת ב"מקרה" ולא שזה יד ההשגחה העליונה • המן היה כל כך בטוח שהכל ..
להמשך
פורים
 
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
איך הביך המלבי"ם את המשכילים שרצו להתל בו ולעשות מהרב חוכא והיתלולא ? • איך "החזיר" המלבי"ם את ה"משלוח מנות" המיוחד שקיבל ? • חכמת ודעת תורה
להמשך
פורים
 
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
על מה הייתה מבוססת השמחה של המן הרשע על כך שבחודש אדר מת משה רבנו ? • וכי המן לא ידע גם כן שמשה נולד בז' באדר ? • צדיקים במיתתם קרויים חיים
להמשך
פורים
 
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
מה הפחד שיש בציבור מפני "חובשי כיפות" בתפקידי הביטחון ובעמדות מפתח ? • המסירות שהיה בכל דור ללכת דווקא עם כיפות אף בימי הנאצים ימ"ש • להיות גאים להיות יהודים !
להמשך
פורים
 
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
מה המוסר והלקח החשוב שאפשר לקחת בעת קריאת המגילה • מהו הרמז שטמון בדין "הקורא את המגילה למפרע לא יצא" • ואיך אפשר לומר שבגלל קריאת מגילה העולם עומד
להמשך
פורים
 
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | פורים
עיקר "מתנות לאביונים" כנגד החסד שעשה עמנו הקב"ה • ומדוע דווקא נקרא "מתנות לאביונים" ולא "צדקה לאביונים " • לימוד זכות שעושים בשמיים כשמקיימים בהידור משלוח מנות ומתנות לאביונים • ומה זו הגדרה ההלכתית ..
להמשך
פורים
 
משנכנס אדר מרבים בשמחה מאימתי בחודש אדר מתחילה השמחה ? | חודש אדר - פורים
מאימתי מתחילים בשמחה של חודש אדר? מדוע אמרו חז"ל "משנכנס אדר" ולא אמרו "באדר מרבים בשמחה"?
להמשך
פורים
 
פרשת זכור - האם וכיצד מכים ב''עמלק'' | פורים
"מחה תמחה את זכר עמלק" ימהו מקור המנהג לרקוע ברגלים על הקרקע בעת השמעת שמו של עמלק או המן ? • איך מוחים את זכר עמלק כראוי • לזכור ולא לשכוח !
להמשך
פורים
 
רק משלוח מנות תוצרת הארץ ! | פורים
על אותם המשלחים מנות ממאכלים של חוץ לארץ קורא אני את הפסוק: "שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים" - וכי למה שיהודים לא יתפרנסו?! • לפרנס ולקנות רק מבני ..
להמשך
פורים
 
ההבדל בין המן הרשע לפרעה האכזר | פורים
בפורים אנו מחויבים למחות את זכר המן האגגי • לעומת זאת על רשע לא פחות אכזר - פרעה, לא נצוטנו למחות את שמו כמו המן הרשע • האם לפרעה יש פרוטקציה שאין להמן ?
להמשך
פורים
 
לעמוד הבא לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך