To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: פורים
פורים
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
המן האגגי נפל ונכשל באופן על טבעי למתבונן לעומק של מגילת אסתר • במקום שהמן יעשה "חשבון נפש" איך הוא מתרסק כל כך מהר, הוא העדיף לתלות זאת ב"מקרה" ולא שזה יד ההשגחה העליונה • המן היה כל כך בטוח שהכל ..
להמשך
פורים
 
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
איך הביך המלבי"ם את המשכילים שרצו להתל בו ולעשות מהרב חוכא והיתלולא ? • איך "החזיר" המלבי"ם את ה"משלוח מנות" המיוחד שקיבל ? • חכמת ודעת תורה
להמשך
פורים
 
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
על מה הייתה מבוססת השמחה של המן הרשע על כך שבחודש אדר מת משה רבנו ? • וכי המן לא ידע גם כן שמשה נולד בז' באדר ? • צדיקים במיתתם קרויים חיים
להמשך
פורים
 
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
מה הפחד שיש בציבור מפני "חובשי כיפות" בתפקידי הביטחון ובעמדות מפתח ? • המסירות שהיה בכל דור ללכת דווקא עם כיפות אף בימי הנאצים ימ"ש • להיות גאים להיות יהודים !
להמשך
פורים
 
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
מה המוסר והלקח החשוב שאפשר לקחת בעת קריאת המגילה • מהו הרמז שטמון בדין "הקורא את המגילה למפרע לא יצא" • ואיך אפשר לומר שבגלל קריאת מגילה העולם עומד
להמשך
פורים
 
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | פורים
עיקר "מתנות לאביונים" כנגד החסד שעשה עמנו הקב"ה • ומדוע דווקא נקרא "מתנות לאביונים" ולא "צדקה לאביונים " • לימוד זכות שעושים בשמיים כשמקיימים בהידור משלוח מנות ומתנות לאביונים • ומה זו הגדרה ההלכתית ..
להמשך
פורים
 
משנכנס אדר מרבים בשמחה מאימתי בחודש אדר מתחילה השמחה ? | חודש אדר - פורים
מאימתי מתחילים בשמחה של חודש אדר? מדוע אמרו חז"ל "משנכנס אדר" ולא אמרו "באדר מרבים בשמחה"?
להמשך
פורים
 
פרשת זכור - האם וכיצד מכים ב''עמלק'' | פורים
"מחה תמחה את זכר עמלק" ימהו מקור המנהג לרקוע ברגלים על הקרקע בעת השמעת שמו של עמלק או המן ? • איך מוחים את זכר עמלק כראוי • לזכור ולא לשכוח !
להמשך
פורים
 
רק משלוח מנות תוצרת הארץ ! | פורים
על אותם המשלחים מנות ממאכלים של חוץ לארץ קורא אני את הפסוק: "שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים" - וכי למה שיהודים לא יתפרנסו?! • לפרנס ולקנות רק מבני ..
להמשך
פורים
 
ההבדל בין המן הרשע לפרעה האכזר | פורים
בפורים אנו מחויבים למחות את זכר המן האגגי • לעומת זאת על רשע לא פחות אכזר - פרעה, לא נצוטנו למחות את שמו כמו המן הרשע • האם לפרעה יש פרוטקציה שאין להמן ?
להמשך
פורים
 
לעמוד הבא לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך