To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: אדר תשע"א
ארכיון שיעורים
הגדרת ''מליח כרותח''
להמשך
בשר וחלב
אדר   תשע"ו
שבת שקלים וזכר למחצית השקל - (וקצת מהלכות תפילין) - ה'תש''ס
מתי חלה שבת שקלים ומדוע נקראת כך • המעלה הגדולה שיש בתפילין • סדר עטיפת הטלית והנחת התפילין ומה יעשה אדם שהפך את הסדר • מהם הברכות מברכים על הנחת תפילין – למנהג כל העדות
להמשך
ארבע פרשיות
אדר   תש"ס
דיני רפואה בשבת
להמשך
שבת
אדר   תשע"ו
פרשת תצוה - תשע''ו - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
התכנית מוקדש לעילוי נשמת סמל ראשון טוביה ינאי ויסמן בן אורלי הי"ד
להמשך
חיים כהלכה
אדר   תשע"ו
הלכות תפילין - תש''ס
מעלתו הגדולה של המניח תפילין • הקדושה שיש בתפילין • מדוע יש זמנים שלא מניחים תפילין
להמשך
ציצית ותפילין
אדר   תש"ס
הלכות ציצית - תש''ס
עיקר הדינים היסודיים שיש במצוות ציצית • ובאיזה ציצית אדם יוצא ידי חובה לפי כל השיטות • מה הדין בטלית שהתיישנה והתבלתה, ודין לבישת ציצית בלילה
להמשך
ציצית ותפילין
אדר   תש"ס
נטילת ידיים - שחרית
מהו החסד הגדול בהחזרת הנשמה לאדם בבוקר ? • וכיצד הדרך שבה על האדם להודות להקב"ה על כך • בלילה שורה על האדם רוח רעה- כיצד נפטרים ממנה • צורת נטילת ידידים של בוקר • וממה יש להיזהר לפני הנטילה
להמשך
נטילת ידיים
אדר   תש"ס
הרב משה הכהן שליט''א - שיחה לפורים
הרב משה הכהן שליט"א ראש מפעל "עיקרי השולחן" בשיחה לחג הפורים - "אהבתי אתכם אמר ה'"
להמשך
חגים וזמנים
אדר   תשע"ה
הכשרת הבית לפסח - ה'תשנ''ח
מהו החיוב בקריאת פרשת פרה ומדוע קוראים אותה דווקא לפני חג הפסח • איך מכשירים את הבית לקראת פסח • באלה מקומות אדם צריך לבדוק ביותר דיקדוק
להמשך
פסח
אדר   תשנ"ח
הלכות פסח - פרשת החודש והגעלת כלים - ה'תשנ''ח
מה המיוחד במצוות קידוש החודש • מדוע יש מצווה למנות דווקא לפי חודשים עבריים • מהם המנהגים בקריאת פרשת החודש כשחל ר"ח בשבת • מתי מותר להקדים את זמן בדיקת חמץ • כיצד מכשירים סכינים? מהם המקומות שצריך ..
להמשך
פסח
אדר   תשנ"ח
ראש חודש ניסן - ברכת האילנות - ובדיקת חמץ - ה'תשנ''ט
מה מבטא חג הפסח ביחס עם ישראל כלפי הקב"ה • איזה דינים נוהגים מראש חודש ניסן • כיצד ניתן לקיים ברכת האילנות בצורה המהודרת ביותר • כל דיני בדיקת חמץ
להמשך
פסח
אדר   תשנ"ט
30 יום קודם הפסח - ה'תשנ''ט
מתי קוראים בתורה בפרשת "החודש" ומדוע קוראים בה לפני חודש ניסן • איזה חיובים חלים שלושים יום קודם החג חוץ מלימוד ההלכות השייכות לחג הפסח • מהו תוקפה של מכירת חמץ וכיצד היא מתבצעת • ואיך לנהוג ..
להמשך
פסח
אדר   תשנ"ט
בדיקת חמץ ברכת האילנות - ה'תש''ס
מהי ההקפדה הנדרשת יותר בלימוד הלכות פסח • מדוע מברכים בבדיקת חמץ "על ביעור חמץ" ולא על "בדיקת חמץ" ? • כיצד ינהג מי שעוזב את ביתו קודם הפסח • איך ינהג אדם ששכח לבדוק חמץ כל דיני ברכת האילנות
להמשך
פסח
אדר   תש"ס
פרשת ויקרא - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אדר   תשע"ה
יום אזכרה להרה"ג הרב אברהם אלמליח זצ''ל
סקירת אירוע האזכרה שנערך לרב אברהם אלמליח זצ"ל מרבני בית המדרש "דרכי הוראה לרבנים" שנערך בבית המדרש בנוכחות ראש בית המדרש הרב יוסף אליהו שליט"א ובני משפחת המנוח
להמשך
אירועים
אדר   תשע"ה
קול צופייך - פרשת ויקרא תשע''ה - סבונים ותמרוקים בפסח
שיעור על הלכות פסח בנושא סבונים ותמרוקים בפסח
להמשך
ויקרא
אדר   תשע"ה
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי תשע''ה - שלוחו של אדם כמותו
שיעור על שלוחו של אדם כמותו
להמשך
ויקהל
אדר   תשע"ה
פרשת ויקהל-פיקודי - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אדר   תשע"ה
הילולת החיד''א הקדוש - י''ב אדר
החיד"א או בשמו המלא רבי חיים יוסף דודי אזולאי זצוק"ל זיע"א • כמידי שנה עורכים מוסדות "דרכי הוראה לרבנים" את ההילולא המסורתית לרב חיד"א הצמוד לציונו של מרן הרב מרדכי אליהו
להמשך
אירועים
אדר   תשע"ה
סיום הש''ס ואזכרה לנדיב משה ספרא ז''ל
אזכרה שנתית לנדיב הנכבד מר משה ספרא ז"ל שזכה להיות חלק מאלה שבנו את בית המדרש דרכי הוראה לרבנים
להמשך
אירועים
אדר   תשע"ה
קול צופייך - פרשת תצוה תשע''ה - מלחמת עמלק בישוב ארץ ישראל
השיעור נמסר בשידור חי בנושא מלחמת עמלק בישוב ארץ ישראל
להמשך
תצווה
אדר   תשע"ה
פרשת תרומה - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אדר   תשע"ה
דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
המן נתלה בניסן- אז למה נקבע פורים באדר • למה לא נהגו להכות כשמזכירים את פרעה • במה שונה תענית אסתר משאר התעניות • כיצד אדם יוכל לקיים את מצוות פורים כהלכתם
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ח
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
כל הדינים ששייכים בעניין מצוות קריאת פרשת זכור • הכנות לקראת ימי הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ח
פורים ותענית אסתר - ה'תשנ''ט
מעלת מחצית השקל • דיני מחצית השקל • אחדות ישראל על ידי מצוות נתינת מחצית השקל • תענית מבטלת גזירות • מצוות חג הפורים • ענייני האהבה ואחווה על ידי משלוח מנות • גדלותו של מרן החיד"א
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ט
הלכות קריאת מגילה - ה'תשנ''ט
איזה הלל אומרים בפורים • דיני אישה בקריאת מגילה ובשאר מצוות היום • כיצד ינהג חרש בקריאת מגילה ? • קריאת מגילה לנשים ובמצוות הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ט
פרשת זכור וקריאת המגילה - ה'תשנ''ט
מדוע המן שמח שהפור נפל בחודש אדר ומה הייתה טעותו שעלתה בכישלון תוכניתו • דיני פרשת זכור וחיוב קריאתה • ומהם הדינים השונים בקריאת המגילה ובברכותיה • וקריאת התורה ביום הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ט
ברכת שהחיינו בפורים - ה'תש''ס
מהי חשיבותה של ברכת שהחיינו • על מה מברכים שהחיינו • מה כוללת "ברכת שהחיינו" בפורים • כשאוכל פרי חדש - מהו סדר הברכות שיברך • הנהגות בקריאת המגילה
להמשך
פורים
אדר   תש"ס
פרשת זכור - ה'תש''ס
מדוע בחר המן לקיים את גזירתו דווקא בי"ג באדר • מהם המצוות הכלולה במצוות "מחיית עמלק" • מדוע ישנה מצווה מיוחדת למחות את זכר עמלק • כל דיני שבת זכור והכנה לפורים
להמשך
פורים
אדר   תש"ס
פרשת שמיני - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אדר   תשע"ד
פרשת ויקרא - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אדר   תשע"ד
פרשת פקודי - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אדר   תשע"ד
פרשת כי תשא- תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אדר   תשע"ד
פרשת תצוה- תשע''ד - רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אדר   תשע"ד
ברכת שהחיינו בקריאת המגילה ביום הפורים הרב יוסף אליהו שליט''א
שיעור בהלכות מגילה בעניין ברכת שהחיינו בבוקר יום הפורים מפי הרה"ג יוסף אליהו שליט"א
להמשך
חגים וזמנים
אדר   תשע"ד
קול צופייך - פרשת כי תשא תשנ''ח - דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים
מדוע המן לא חזר בו לאחר שראה את יד ה' מכה בו • המן נתלה בניסן- אז למה נקבע פורים באדר • למה לא נהגו להכות כשמזכירים את פרעה • במה שונה תענית אסתר משאר התעניות • כיצד אדם יוכל לקיים את מצוות פורים ..
להמשך
כי תשא
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תצווה - תשנ''ח - פורים ופרשת זכור
מדוע היה צורך שהמנורה תדלק גם בשעות היום • הלקח שאנו לומדים מן המנורה ביחס ללימוד תורה וקיום המצוות • כל הדינים ששייכים בעניין מצוות קריאת פרשת זכור • הכנות לקראת ימי הפורים
להמשך
תצווה
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ח - הכנות לפסח
מהי חשיבותה של השבת שנלמדת מהמשכן • כיצד משפיע הציווי על השבת עד היום הזה ממש • מהו החיוב בקריאת פרשת פרה ומדוע קוראים אותה דווקא לפני חג הפסח • איך מכשירים את הבית לקראת פסח • באלה מקומות אדם צריך ..
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשנ''ח - הלכות פסח
מה המיוחד במצוות קידוש החודש • מדוע יש מצווה למנות דווקא לפי חודשים עבריים • מהם המנהגים בקריאת פרשת החודש כשחל ר"ח בשבת • מתי מותר להקדים את זמן בדיקת חמץ • כיצד מכשירים סכינים? מהם המקומות שצריך ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
מהו הרמז הטמון במוטות שבאמצעותם נשאו את ארון הברית • הכלי שהיה במשכן שמסמל יותר מכל את אחדות עם ישראל • איזה הלל אומרים בפורים • דיני אישה בקריאת מגילה ובשאר מצוות היום • כיצד ינהג חרש בקריאת מגילה ?
להמשך
תרומה
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת המגילה
מדוע המן שמח שהפור נפל בחודש אדר ומה הייתה טעותו שעלתה בכישלון תוכניתו • דיני פרשת זכור וחיוב קריאתה • ומהם הדינים השונים בקריאת המגילה ובברכותיה • וקריאת התורה ביום הפורים
להמשך
תצווה
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג הפסח
מתי קוראים בתורה בפרשת "החודש" ומדוע קוראים בה לפני חודש ניסן • איזה חיובים חלים שלושים יום קודם החג חוץ מלימוד ההלכות השייכות לחג הפסח • מהו תוקפה של מכירת חמץ וכיצד היא מתבצעת • ואיך לנהוג ..
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ברכת האילנות - ובדיקת חמץ
מה מבטא חג הפסח ביחס עם ישראל כלפי הקב"ה • איזה דינים נוהגים מראש חודש ניסן • כיצד ניתן לקיים ברכת האילנות בצורה המהודרת ביותר • כל דיני בדיקת חמץ
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תשא - תשנ''ט - פורים ותענית אסתר
מעלת מחצית השקל • דיני מחצית השקל • אחדות ישראל על ידי מצוות נתינת מחצית השקל • תענית מבטלת גזירות • מצוות חג הפורים • ענייני האהבה ואחווה על ידי משלוח מנות • גדלותו של מרן החיד"א
להמשך
כי תשא
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת משפטים - תש''ס - נטילת ידיים
מהו החסד הגדול בהחזרת הנשמה לאדם בבוקר ? • וכיצד הדרך שבה על האדם להודות להקב"ה על כך • בלילה שורה על האדם רוח רעה- כיצד נפטרים ממנה • צורת נטילת ידידים של בוקר • וממה יש להיזהר לפני הנטילה
להמשך
משפטים
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת תרומה - תש''ס - שנה מעוברת
כיצד נבנה לוח השנה העברי • הייחודיות והשוני לעומת הלוחות האחרים • מתי התנאים שבהם מעברים את השנה • הדינים המיוחדים לשנה מעוברת • איך ינהג מי שנהיה בר מצוה בחודש אדר בשנה מעוברת • מהם הדינים של יום ..
להמשך
תרומה
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
מדוע אחשוורוש לבש בגדי כהן גדול • איזה עוד אדם לבש בגדים אלה מחוץ לבית המקדש ואיך היה לו היתר לזה • עיקר הדינים היסודיים שיש במצוות ציצית • ובאיזה ציצית אדם יוצא ידי חובה לפי כל השיטות • מה הדין ..
להמשך
תצווה
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת כי תשא - תש''ס - הלכות תפילין
איזה כתרים הפסידו בני ישראל בחטא העגל • האם כתרים אלו שאבדו חוזרים • מעלתו הגדולה של המניח תפילין • הקדושה שיש בתפילין • מדוע יש זמנים שלא מניחים תפילין
להמשך
כי תשא
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת פקודי - תש''ס - ברכת שהחיינו בפורים
איזו ברכה ברכו בהקמת המשכן • מהי חשיבותה של ברכת שהחיינו • על מה מברכים שהחיינו • מה כוללת "ברכת שהחיינו" בפורים • כשאוכל פרי חדש - מהו סדר הברכות שיברך • הנהגות בקריאת המגילה
להמשך
פקודי
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
מדוע בחר המן לקיים את גזירתו דווקא בי"ג באדר • מהם המצוות הכלולה במצוות "מחיית עמלק" • מדוע ישנה מצווה מיוחדת למחות את זכר עמלק • כל דיני שבת זכור והכנה לפורים
להמשך
ויקרא
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת שמיני - תש''ס - בדיקת חמץ ברכת האילנות
מהי ההקפדה הנדרשת יותר בלימוד הלכות פסח • מדוע מברכים בבדיקת חמץ "על ביעור חמץ" ולא על "בדיקת חמץ" ? • כיצד ינהג מי שעוזב את ביתו קודם הפסח • איך ינהג אדם ששכח לבדוק חמץ כל דיני ברכת האילנות
להמשך
שמיני
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת תרומה תשס''א - קריאת זכור ומצוות פורים
עניינו של ומעלתו של חודש אדר • לידת ופטירת משה רבינו תענית בז' באדר • שבת זכור • מצוות מלחמת ומחיית עמלק • קריאת זכור לנשים • הבנת הקריאה • מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים
להמשך
תרומה
אדר   תשס"א
קול צופייך - פרשת כי תשא - תשס''א - בדיקת חמץ וקידוש החודש
הייחודיות שיש בפסח שחל בשנת השמיטה • מה כלול בדין של לימוד הלכות החג שלושים יום קודם החג • כיצד ינהג אדם שיוצא מביתו כמה ימים לפני חג הפסח • מה יעשה אדם שמוצא חמץ באמצע חג הפסח • מהם "אילני דמלבלבי" ..
להמשך
כי תשא
אדר   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''א - רחיצת כלים ואמירה לגוי
מהו העניין בלימוד הלכות שבת דווקא בצוותא ברבים • מהו האופן שיהיה מותר להדיח כלים בשבת • כל ההנהגות לערב פסח שחל בשבת
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשס"א
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ב - שבת זכור וענייני פורים
מדוע נצטווינו למחות את עמלק ולזכור את עמלק יותר משאר העמים • כל פרטי הדינים של קריאת פרשת זכור בבית הכנסת • המשמעות העמוקה שיש למגילת אסתר לדורות • איזה קשר נרמז בין עמלק להמן
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ב - זמן חיובי בדיקה ודירה שכורה
כיצד צריך לנהוג מי שעוזב את ביתו בתוך שלושים יום לפני פסח • מהי הדרך הטובה ביותר להכשיר כלים לפסח • כיצד ינהג אדם שיש לו עובד גוי בביתו • איך ניתן לקיים מצוות ארבע כוסות בצורה המהודרת ביותר
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ב - בדיקת חמץ
מה העניין המיוחד והמרכזי שיש בבדיקת חמץ • מדוע מברכים "על ביעור חמץ" ולא על "בדיקת חמץ" • מדוע מבטלים את החמץ באמירה וכיצד ראוי לעשות זאת • איזו עוד מקומות ראוי לבדוק
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תזריע - תשס''ג - כללים בדיני הגעלת כלים
איך מתבצעת פעולת ההגעלה • כיצד מכשירים את כל סוגי הסכינים • מתי צריך להגעיל כלים גם במהלך השנה • כיצד מכשירים את המטבח לקראת חג הפסח
להמשך
תזריע
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ג - הלכות שנה מעוברת
מעלת מצוות הצדקה • התרומה של עם למשכן • שותפות הקב"ה בצדקה • חכמת בצלאל באסיפת התרומות • שנה מעוברת • משמעות לשני אדרים • ז' אדר - יום פטירת משה • תענית יחיד
להמשך
תרומה
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ג - הלכות שבת ג'
יום ז' באדר • עניינו של האפוד • בגדי הכהן גדול • קביעת המועדים על ידי עם ישראל • השראת שכינה מתוך המשכן • קשר האסור והמותר לעשות בשבת • דיבורי חול בשבת • ברכה על מאכלים שנשתנה צורתם • חשיבות לימוד ..
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת כי תשא - תשס''ג - הלכות בורר וסחיטה
מצוות השבת • קדושתה של השבת • הוספה מחול על הקודש • מנוחה בשבת • לימוד תורה בשבת • מלאכות השבת שנלמדו מהמשכן • סעודת שבת • סחיטת פירות בשבת • קצת מהלכות בורר
להמשך
כי תשא
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ג - ר''ח, חודש אדר ותפילין
מעלתה המיוחדת של מגילת אסתר • מדוע לא קוראים הלל בפורים • דיני הזכרת "יעלה ויבוא" בראש חודש • תפילת מוסף בראש חודש, והנהגות ראש חודש • מעלת התפילין והזהירות בקדושתן
להמשך
פקודי
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויקרא- תשס''ג - שבת זכור וענייני המגילה
יחסו המיוחד של הקב"ה למשה רבינו • במה מתבטאת ענוותנו של משה רבינו • מדוע קוראים את פרשת עמלק דווקא סמוך לפורים • מיהו עמלק שקיים בכל דור • כיצד מרדכי נלחם בהמן
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ג - שואלים ודורשים בהלכות פסח
מדוע הקפידו חז"ל דווקא בחג הפסח ללמוד שלושים יום קודם החג את הלכותיו • על מה יש להקפיד במצה לליל הסדר • מהם "מעות חיטים" • כיצד צריך לקיים את בדיקת החמץ בצורה המהודרת ביותר
להמשך
שמיני
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויקהל - תש''ס - שבת שקלים והלכות תפילין
מתי חלה שבת שקלים ומדוע נקראת כך • המעלה הגדולה שיש בתפילין • סדר עטיפת הטלית והנחת התפילין ומה יעשה אדם שהפך את הסדר • מהם הברכות מברכים על הנחת תפילין – למנהג כל העדות
להמשך
ויקהל
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ג - הלכות שבת ד'
מעלתה של השבת ומדוע דווקא משה הוא אשר ציווה עליה • מה מיוחד ביום המנוחה לעם ישראל יותר מאשר לאומות העולם • מה כולל איסור הבערת אש בשבת • צורת הכנת תה וקפה בשבת • מאיזה מלאכות שרגילים בהם בימי החול ..
להמשך
ויקהל
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ד - הלכות פורים
פורים שחל במוצאי שבת • קריאת פרשת זכור • מצוות הכוונה בקריאת פרשת זכור • הכנות קודם החג שלושים יום • קריאת מגילה • מצוות יום הפורים : משלוח מנות - מתנות לאביונים - סעודה
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ד - צפייה לגאולה
מתי נברא העולם ? • יום בריאת עולם הוא יום ההריון של העולם • צפייה לגאולה • חודש ניסן הוא חודש המסוגל לגאולה • ניסי יציאת מצרים • חובה על כל יהודי להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים • "עבדי ה'" ולא עבדי ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ה - הדלקת נרות שבת
ציווי עשיית המנורה • צורת ואופן הדלקת המנורה • הציץ של כהן גדול • היסח הדעת מהקב"ה • ברכה על הדלקת נרות שבת • גזירת "שמא יטה את הנר" ברכה והדלקת נרות שבת למתארחת
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ה - הלכות שבת
הצווי מאת הקב"ה על השבת • מעלת וקדושת יום של השבת • הברכה מהשבת לשאר ימי השבוע • זמן סעודת שבת ואכילה לפני חצות יום • מעלת המן במדבר • מלאכת טוחן - הכנת סלט • מקצת מדיני הכנת מאכלים בשבת.
להמשך
ויקהל
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ה - הלכות שבת, ושבת ר''ח
השכינה ששרתה במקדש ובמשכן • סעודה שלישית שנמשכת עד הלילה • מעלתה של סעודה רביעית • ראש חודש אדר שחל בשבת • מצוות יום הפורים • הדלקת נרות שבת • שלושים יום קודם פסח - לימוד ההלכות
להמשך
פקודי
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ה - שבת זכור
ענוותנותו של משה רבינו • מהי תקנת רבי יהושע בן גמלא ? • לימוד תורה לילדים • חינוך מגיל קטן • פרשת זכור - קריאה מדאורייתא - עניין מחיית עמלק • פרשת פרה • כוונה בקיום המצוות • אמירת "מי ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ה - מענייני המגילה, ופורים המשולש
סיפור מגילת אסתר והניסים שבה • חידושים על המגילה • עונשה של ושתי - מידה כנגד מידה • מעלתו של מרדכי שלא השתחווה • מהפך מגלות לגאולה ברגע אחד • דיני פורים המשולש.
להמשך
צו
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ה - הלכות פסח
סימני החיות והבהמות כשרות ושאינם כשרות • עם ישראל במדבר ראו את החיות והבהמות המותרות והאסורות • עניין אמיתות התורה • לימוד הלכות החג קודם לחג • בדיקת חמץ לעוזב את הבית • נקיון ראוי לפסח • בדיקת חמץ ..
להמשך
שמיני
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת תזריע - תשס''ה - חלק מהלכות הגעלה וחלק מהלכות פסח
הכשרת והגעלת כלים לפסח • הכנת הכלי כראוי לטבילה ולהגעלה • הכשרת המטבח וכליו לפסח • מצרכים כשרים לפסח • כשרות לפסח על מוצרים שונים
להמשך
תזריע
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ו - שבת זכור
מוסר השכל מהציווי על עשיית המנורה • רשעותו של המן • רשעותו של עמלק • פרשת זכור • לימוד והבנת פרשת זכור • דקדוק בקריאת הפרשה • חיוב נשים בפרשת זכור
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ו - הלכות שבת
מעלתה של השבת • חובת שמירת שבת • זהירות מחילול שבת רח"ל • יום השבת - ללימוד תורה • בניית המשכן והקמתו • זריזות בנתינה • המשכן - כפרה על עוון העגל • מלאכת טוחן בשבת
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ו - דיני הכשרת כלים
הענווה של אדון הנביאים משה רבינו ע"ה • לימוד הלכות פסח - דרשת שבת הגדול • דיני הכשרת הכלים והמטבח • מצה עשירה • מוצרים כשרים לפסח • מוצרי ניקיון לגוף ולכלים כשרים לפסח • יציאה מעבדות לחירות
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ח – הלכות קושר ומתיר בשבת
מצוות השבת לעם ישראל • עונש של מחללי שבת • הברכה בזכות השבת • זהירות ממחלוקת בערב שבת • לימוד תורה בשבת • מלאכת הקושר והמתיר
להמשך
ויקהל
אדר   תשס"ח
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ז – תענית, שבת זכור, מגילה ומצוות פורים
מעלת לימוד התורה • פרשת זכור • הבנת הפרשה • תענית אסתר • מצוות של חג הפורים • קריאת המגילה • זכר למחצית השקל
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ז
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ז – דיני הגעלת כלים
ויקרא - ספר הקורבנות • קורבן מועיל רק עם תשובה •מצוות ביעור חמץ • ביעור החמץ שבלב •תורה כתבלין ליצר הרע • בני חורין בפסח • הגעלת והכשרת כלים • הכנת המטבח לפסח
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ז
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ז - הלכות צדקה ונדרים
תרומה למשכן מלמדת על צדקה • מה למדים הלכה למעשה ממעשה המשכן ? • מחשבה על צדקה • הפטרה של שבת שקלים • נדרים שאדם מוציא מפיו • נדרים בשעת כעס או צרה
להמשך
תרומה
אדר   תשס"ז
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ח – הלכות נרות שבת
משה רבינו מכפר על עם ישראל • על מי מוטלת מצוות הדלקת נרות שבת • זמן הדלקת נרות שבת • זמן קבלת שבת • ברכה על נרות שבת • הדלקת נרות למתארחת • מנורה של שבעה קנים
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ח
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ח – הלכות שבת שקלים וראש חודש
בניית המשכן נעשתה ע"י בצלאל בציווי הקב"ה • הקמת המשכן- ע"י הקב"ה ממש • ברכת המזון בסעודה שלישית בראש חודש שחל בשבת • ראש חודש אדר שחל בשבת • הוצאת שלושה ספרי תורה • חינוך הילדים • נתינת ..
להמשך
פקודי
אדר   תשס"ח
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ח – שבת זכור
מהות ומטרת קורבנות שאדם מקריב • כפיית רצון האדם לעבודת ה' • עניינו ורשעותו של עמלק • ה"קירור" בעבודת ה' שנגרם לעם ישראל חיוב שמיעת פרשת זכור – גברים ונשים • מיהו העמלק בדורינו ?
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ח
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ח - דיני פורים המשולש
צו - לשון זירוז • התלהבות והאש הקדושה שבוערת בקיום המצוות • מענייני המגילה • דיני פורים המשולש • דיני בן עיר שקורא בי"ד שהלך למקום המוקף שקוראים בט"ו ולהיפך • מצוות משלוח מנות • שתיית יין בפורים • ..
להמשך
צו
אדר   תשס"ח
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ח – דיני הכשר כלים
סימני חיות טהורות וטמאות • מצוות לימוד הלכות פסח שלושים יום קודם החג • חובת לימוד ההלכות – הלכה למעשה • בדיקת החמץ וניקיון הבית • הכשרת כלי המטבח וכלי האכילה כהלכתם
להמשך
שמיני
אדר   תשס"ח
לעמוד הבא לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך